Program stažiranja u San Francisku

San Francisco Early Music Society objavljuje poziv za program stažiranja u okviru muzičkog festivala.

OBLAST:

Muzika, edukacija, prodaja.

OPIS

U okviru programa aplikanti će raditi na svim aktivnostima organizacije. Ovo društvo se bavi organizacijom muzičkih svečanosti i festivala sa temom srednjovjekovne i barokne muzike. U okviru programa aplikanti će imati mnoge benifite kao što su razvijanje svojih ličnih i profesionalnih vještina i poboljšanje vještine komunikacije na engleskom jeziku.

USLOVI

Pravo da se prijave imaju aplikanti iz cijelog svijeta koji ispunjavaju sledeće uslove:

• Da dobro poznaju rad na računaru;
• Da su visoko motivisani;
• Da su spremni da uče nove stvari;
• Da dobro poznaju engleski jezik.

NAČIN PRIJAVE

Da bi bili dio programa aplikanti moraju da pošalju svoj CV i rezime na sljedeću mejl adresu:
chanson@sfems.org.

ROK ZA PRIJAVU:

9. februar 2018.

VIŠE INFORMACIJA

Detaljnije informacije o programu mogu se naći na sljedećem linku.