Program za mlade profesionalce u Svjetskoj banci

Svjetska banka organizuje Program za mlade profesionalce (YPP), koji je dizajniran za kvalifikovane i motivisane individualce u oblastima ekonomije, finansija, obrazovanja, zdravlja, društvenih nauka, inženjeringa, urbanog planiranja, poljoprivrede, prirodnih resursa i slično. Mogu se prijaviti svi doktoranti i magistri koji imaju relevantno radno iskustvo.

Zainteresovani se mogu prijaviti ako su rođeni nakon oktobra prvog 1985. godine i ako znaju engleski jezik, kao i jedan od sljedećih jezika: arapski, kineski, francuski, portugalski, ruski ili španski. Potrebne su barem tri godine radnog iskustva.

Za prijavu je potrebno dostaviti CV, transkripte, diplome i teme doktorske disertacije ili magistarskog rada.

Rok za prijavu je 28. jul 2017. godine.

Više informacija: http://www.worldbank.org/…/young-professionals-program…