Javni poziv Ministarstva sporta nevladinim organizacijama

Ministarstvo sporta- Direktorat za mlade raspisuje  Javni poziv zainteresovanim nevladinim organizacijama za konsultacije u cilju sačinjavanja Sektorske analize za utvrđivanje prijedloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u tim oblastima.

Ministarstvo sporta će, uz podršku EU projekta „Tehnička podrška razvoju institucionalnih mehanizama saradnje Vlade i NVO u Crnoj Gori“, dana 20.07.2017. godine, sa početkom u 10 časova, u prostorijama Omladinskog centra u Podgorici (Trg Nikole Kovačevića 13b) održati konsultativni sastanak sa zainteresovanim nevladinim organizacijama koje sprovode aktivnosti od interesa za mlade. Zbog ograničenog broja mjesta, konsultacijama može prisustvovati samo jedan predstavnik po organizaciji.