mladiinfo

Rezidentni stipendijski program za novinare

Stigler Center stipendijski program objavljuje konkurs za dodjelu rezidentnih stipendija mladim novinarima širom svijeta. Budući stipendisti će učestvovati u programu koji se organizuje u Hyde Park kampusu u Čikagu.

OBLAST:

novinarstvo

OPIS

Od kandidata se očekuje da u okviru programa pohađaju tri kursa, prisustvuju i aktivno učestvuju na časovima i završavaju zadatke u vezi sa istim, učestvuju na predavanjima i društvenim događajima u organizaciji Stigler centra, kao i da potpišu sporazum o saglasnosti koji navodi da se obje strane slažu sa smjernicama i očekivanjima nevedenim u programu. Stigler program obezbjeđuje stipendistima povratnu avionsku kartu za Čikago, pokriva troškove vize, nudi odličnu obuku o osnovama biznisa, kao i učestvovanje u seminarima i radionicama. Izabrani kandidati dobijaju nagradu od 12.000 dolara za troškove izdržavanja tokom deset nedjelja trajanja programa. Po završetku obuke, Stigler Center dodjeljuje kandidatima sertifikate.

USLOVI

Pravo na prijavu imaju zaposleni novinari sa radnim iskustvom u medijima koji imaju odlično znanje engleskog jezika. 

NAČIN PRIJAVE

Prijave se podnose elektronskim putem preko Stigler elektronskog sistema. Uz prijavu je potrebno dostaviti: radnu biografiju, dva pisma preporuke, kopije tri objavljena novinska članka (po mogućnosti na engleskom ili original uz prevod na engleski jezik), video/audio snimke (za televizijske ili radijske novinare), esej od približno 500 riječi o razlozima interesovanja za program, predlog projekta za koji je kandidat zainteresovan sa sadržajem od 300 do 500 riječi i dokaze o naprednom znanju engleskog jezika.

ROK ZA PRIJAVU:

23. oktobar 2017. godine.

VIŠE INFORMACIJA

Detaljnije: Stigler Center