mladiinfo

Stipendija za visoka dostignuća Charls Darwin univerziteta

Charls Darwin univerzitet (CDU) objavljuje konkurs za dodjelu stipendija svim studentima koji imaju odličan akademski rezultat. Budući stipendisti će imati priliku da pohađaju dodiplomske i postdiplomske studije na Univerzitetu u Australiji.

OBLAST:

Stipendija je namjenjena za sve oblasti.

OPIS

CDU nudi ograničen broj stipendija od 50 i 25 procenata pokrivene naknade za školarinu za međunarodne studente koje odlikuje izuzetna akademska uspješnost. Stipendije se primjenjuju na školarinu za vrijeme trajanja dodiplomskog ili postdiplomskog kursa i dodeljuju na osnovu dokazanih akademskih zasluga. Dostupne su studentima koji traže diplomu na CDU-u za semestar 1 u 2018. godini.

USLOVI

Da bi ostvarili uslov za prijavu, kandidati moraju imati izvanredne akademske rezultate iz prethodno završenih relevantnih studija, moraju biti kvalifikovani da ispune akademske kriterijume Univerziteta (uz kriterijum o znanju engleskog jezika), ne smiju biti uključeni u bilo koji drugi stipendijski program.

NAČIN PRIJAVE

Prijave se podnose elektronskim putem. Kanidati moraju preuzeti aplikacioni formular, popuniti isti, a zatim ga dostaviti uz svoju prijavu za prijem na program na CDU-u. Potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju: prijavu i sva neophodna prateća dokumenta za sticanje diplome na izabranom programu, kopiju pasoša, dokaz o tečnom znanju engleskog jezika, pisma preporuke od strane dva relevantna stručna lica, aplikacioni formular za predsjedavajućeg CDU programa stipendiranja.

ROK ZA PRIJAVU:

Krajnji rok za prijave je 1. novembar 2017. godine.

VIŠE INFORMACIJA

Za više informacija, posjetite link: Charls Darwin univerzitet (CDU)