mladiinfo

AFIRC istraživački grantovi na australijskom RMIT univerzitetu

Istraživačka kolekcija Australijskog filmskog univerziteta (AFIRC)Istraživačka kolekcija Australijskog filmskog univerziteta (AFIRC), u saradnji sa Školom za medije i komunikacije, dodjeljuje grantove priznatim istraživačima koji žele da sprovode istraživanja na RMIT univerzitetu u Australiji.

OBLAST:

filmska i televizijska produkcija

OPIS

Grant program ima za cilj promociju AFIRC-a kroz istraživanja koja rezultiraju publikacijama u obliku knjige, članka u časopisu, filma ili digitalnog projekta. U zavisnosti od podnosioca zahtijeva, grant se može dodijeliti za period od dvije do šest sedmica. Od kandidata se očekuje da će samostalno voditi svoje istraživanje, bez pomoći AFIRC osoblja. Pored novčane naknade u iznosu do 5 000 dolara, grant će obuhvatiti sljedeće:

– slobodan pristup AFIRC fondovima i bazama podataka
– mogućnost štampanja i kopiranja.

USLOVI

Mogu se prijaviti domaći i inostrani istraživači. AFIRC grantovi su namijenjeni eminentnim istraživačima i audio-vizuelnim praktičarima, akademicima, naučnicima, piscima, umjetnicima i profesionalcima sa iskustvom. Da bi ostvarili pravo na prijavu, kandidati moraju imati:

– odlične kvalifikacije
– istraživačko iskustvo i dokazani kvalitet istraživačkih radova i metoda
– sposobnost za dovršavanje istraživačkih/kreativnih projekata u datom vremenskom okviru i objavljivanje/izradu rezultata tog istraživanja/projekta
– odlično pismeno i usmeno znanje engleskog jezika.

Odabir kandidata će se vršiti na osnovu sljedećih kriterijuma:

– originalnost i inovativnost istraživanja
– relevantnost i značaj istraživanja
– doprinos znanju
– kapacitet za transfer znanja u korist AFIRC-a i Škole za medije i komunikacije, u smislu obrazovanja i angažovanja u industriji.

NAČIN PRIJAVE

Prijave se podnose elektronskim putem na email adresu: catherine.gillam@rmit.edu.au. Potrebno je popuniti prijavni obrazac (preuzeti sa zvaniičnog sajta programa) i uz njega dostaviti:

– detaljan istraživački prijedlog
– radnu biografiju, uključujući listu glavnih publikacija i/ili produkcija
– DVD snimak ili uzorke audio-vizuelnih projekata kao MP3 datoteke (ako je primjenjivo).

ROK ZA PRIJAVU:

24. novembar 2017. godine.

VIŠE INFORMACIJA

AFI Research Collection je specijalizovani resurs filmske i televizijske industrije otvoren za javnost. Zbirka sadrži materijale koji obuhvataju bioskop i televiziju iz cijelog svijeta (teorija i istorija ekrana i australijskog bioskopa).

Detaljnije: AFIRC istraživački grantovi na australijskom RMIT univerzitetu