Social Innovators konferencija u Skoplju

Social Impact Lab i Association Public organizuju “Social Innovators” konferenciju drugog oktobra 2017. godine u Skoplju, Makedoniji. Na konferenciji će učestvovati osam izvanrednih govornika iz različitih zemalja:

1. Mona Shah (Harry Schocs) Velika Britanija
2. Ernest Radal (Mobilearn) Švedska
3. Andra Slaatz (Younited Cultures) Rumunija/ Austrija
4. Perrine Schober (Shades Tours) Austrija
5. Maria Sadowska (Barka Foundation) Poljska
6. Marijana Savic (Bagel Shop) Srbija
7. Armin Maglic (Igraj Uci Rasti) Bosna i Hercegovina
8. Sokrat Manchev (Pokrov) Makedonija
Konferencija će obuhvatiti konferenciju domaćina skupa CEE Globalne mreže društvenog poduzetništva, panel diskusiju sa važnim akterima u regionu, uključujući državnog sekretara Republike Slovenije Tadeja Slapnika i predsjednika GSEN-a Krisztina Tora, završnu ceremoniju i proglašenje pobjednika za nagradu “Društveni uticaj 2017” u Makedoniji. Cijena karte za prisustvovanje konferenciji je 6, 34 eura.
Rok za prijave je do drugog oktobra 2017. godine. Detaljnije informacije mogu se naći na: https://www.eventbrite.com/…/social-innovators….