mladiinfo

Stažiranje u More Art organizaciji na Menhetnu

More Art, neprofitna umjetnička organizacija sa sjedištem na Menhetnu, objavljuje konkurs za prijem stažista koji će raditi u oblasti javne umjetničke produkcije u Njujorku.

OBLAST:

umjetnost

OPIS

Pripravnici će sarađivati sa osobljem organizacije u cilju osmišljavanja inovativnih javnih umjetničkih projekata, kulturnih događaja i obrazovnih programa. Kandidatima nije obezbjeđena kompenzacija, ali je obezbjeđen ručak i prevoz. Program će trajati od 22. januara do 24. maja 2018. godine. Radni angažman uključuje od 6 do 12 radnih sati sedmično – u kancelariji i na terenu. U okviru programa, pripravnici će imati sljedeća zaduženja:

• saradnja sa umjetnicima i More Art osobljem kako bi se olakšala realizacija događaja, filmske produkcije i javnih programa;
• pomoć koordinatoru projekta pri regrutovanju, obuci i koordinaciji volontera;
• planiranje i implementacija posebnih događaja i javnih programa;
• rad sa osobljem na izradi marketinškog materijala;
• pomoć umjetnicima predavačima radi olakšavanja programa zajednice za mlade i odrasle;
• prikupljanje i evidencija podataka (uključujući broj publike, demografiju i učešće);
• pomoć pri svakodnevnim administrativnim zadacima (popunjavanje, popis, ažuriranje mejling liste / donatora);
• nedjeljno / mjesečno održavanje Salesforce programa.

USLOVI

Pravo na prijavu ostvaruju kandidati koji ispunjavaju sljedeće uslove:

• iskustvo sa bazama podataka uključujući Salesforce i / ili Raiser’s Edge;
• poznavanje Adobe Creative Suite-a;
• poželjno iskustvo u savremenoj medijskoj umjetnosti, produkciji događaja i instalaciji.

NAČIN PRIJAVE

Prijave se podnose elektronskim putem na e-mail adresu: info@moreart.org. Potrebno je dostaviti rezime i propratno pismo (kandidat objašnjava svoje interesovanje za rad u oblasti javne umjetnosti i prethodno iskustvo u administraciji, umjetnosti ili produkciji događaja) kao jedan PDF dokument.

ROK ZA PRIJAVU:

12. januar. 2018. godine

VIŠE INFORMACIJA

Organizacija More Art podstiče saradnju između profesionalnih umjetnika i zajednica kako bi se stvorila javna umjetnička djela i obrazovni programi koji podstiču razmišljanje i promovišu socijalnu pravdu.

Detaljnije: Stažiranje u More Art organizaciji na Menhetnu