Stipendije Univerziteta Bern u Švajcarskoj

Institut za jevrejske studije na univerzitetu u Bernu u Švajcarskoj u saradnji sa Švajcarskom mirovnom fondacijom prihvata prijave za doktorske i postdoktorske pozicije na jevrejskim studijama, istočnoevropskim studijama i političkim naukama.

OBLAST:

političke nauke, istorija, jevrejske studije, istočnoevropske studije, islamske studije, religijske studije

OPIS

Stipendije će pokrivati osnovnu platu koju pokriva Švajcarska nacionalna naučna fondacija.
Za doktorsku stipendiju pokrivaju se troškovi u vrijednosi od 40.052 do 42.611 eura na godišnjem nivou, dok će za postdoktorske biti pokriveni troškovi od oko 51.151 euro.

USLOVI

Za doktorske studije potrebno je da kandidat posjeduje master diplomu iz oblasti jevrejskih studija, istočnoevropskih studija, islamskih studija, političkih nauka, religijskih studija ili sličnih srodnih oblasti.
Za postdoktorske studije je potrebno da kandidat posjeduje doktorsku disertaciju u nekoj od pomenutih ili srodnih oblasti. Prednost će imati kandidati sa dobrim jezičkim vještinama, naročito kandidati koji znaju hebrejski ili arapski jezik.

NAČIN PRIJAVE

Prijave se podnose na e-mejl adresu: rene.bloch@theol.unibe.ch
Potrebno je dostaviti biografiju, pismo preporuke, certifikate i diplome i listu publikacija. Dokumentaciju dostaviti na njemačkom ili engleskom jeziku u jednom PDF dokumentu. Za sve dodatne informacije kontaktirati René Bloch.

ROK ZA PRIJAVU:

30. januar 2018. godine

VIŠE INFORMACIJA

Univerzitet Bern osnovan je 1834. godine kao sveobuhvatan univerzitet nudi širok izbor kurseva i programa na osam fakulteta i 150 instituta. Sa oko 17,512 studenata univerzitet u Bernu je treći najveći univerzitet u Švajcarskoj.
Detaljnije informacije o programu mogu se naći na zvaničnom sajtu institucije: Universitat Bern