Stipendije za master studije u Velikoj Britaniji

Univerzitet Birkbeck nudi stipendije za postdiplomske studije na pravnom fakultetu u Londonu.

OBLAST

Ljudska prava, krivično pravo, krivično pravosuđe, međunarodno ekonomsko pravo, pravosuđe i razvoj, globalna kriminologija.

OPIS

Birkbeck je javni, istraživački univerzitet i konstitutivni koledž federalnog univerziteta u Londonu. Stipendija će pokriti samo troškove u UK i kada se dodjeli inostranom studentu, on postaje odgovoran za iznos svojih honorara tokom trajanja svog programa studiranja. Stipendija se preuzima u Velikoj Britaniji, a broj stipendija koji se dodjeljuje nije tačno naznačen. Može je dodjeliti koledž, po preporuci školskog odbora , ali samo kandidatima kojima je cilj istraživanje i koji imaju izvanredan akademski uspjeh da prethodnom nivou studija i dobar potencijal za završetak master studija.

USLOVI

Da bi aplicirao, kandidat mora ispuniti sljedeće uslove:

1. Da nije već jednom završio master studije.
2. Da se nije prijavljivao ranije za ovu stipendiju.
3. Da ispuni zahtjevani nivo znanja engleskog jezika, da bi mogao da prati master program.

NAČIN PRIJAVE

Da bi dobio stipendiju, kandidat mora najprije podnijeti molbu kolegijumu za master programe, a zatim će, ukoliko mu bude ponuđeno mjesto popuniti obrazac za prijavu putem linka.

ROK ZA PRIJAVU:

30. jun 2018.

VIŠE INFORMACIJA

Za više informacija o ovoj obrazovnoj instituciji, te programima i stipendijama u ponudi, posjetite zvaničnu prezentaciju na linku.