Poziv za Školu građanskog novinarstva

Medijske organizacije 35mm i SAFRA (Radio Krš) pozivaju sve zainteresovane građane/ke da se prijave za Školu građanskog novinarstva koja će biti realizovana u sedmici od 17. do 19. februara 2018. godine u okviru projekta „(Ne)Zastupljeni u medijima“.

 

OBLAST:

 

novinarstvo.

 

OPIS:

 

Cilj projekta je poboljšanje vidljivosti maloljetnijih i marginalizovanih grupa, kao što su žene, Romi i Egipćani, LGBTIQ populacija, osobe sa inaviliditetom, žrtve nasilja u porodici i (bivši) korisnici droga. Projekat je finansiran od ambasade Australije u Beogradu.

Projektom se takođe želi poboljšati način izvještavanja medija o pomenutim grupama i inicirati javni dijalog o uključivanju ovih grupa u društvo, te podići svijesti o njihovim pravima. Aktivnosti predviđene projektom su: ciljani monitoring medija u vezi sa izvještavanjem o marginalizovanim grupama; izgradnja kapaciteta članova pomenutih grupa za građansko novinarstvo; javna kampanja koja će pokrenuti dijalog o temama koje se tiču svake od identifikovanih grupa kroz pružanje njihove perspektive kao polazne tačke.

 

USLOV

 

Prednost učešća u Školi građanskog novinarstva imaju predstavnici/e civilnih organizacija i članovi/ce pomenutih grupa.

 

NAČIN PRIJAVE

 

Zainteresovani/e za Školu građanskog novinarstva treba da pošalju biografije na mejl : 35mmproduction@gmail.com.

 

ROK ZA PRIJAVU:

 

17. februar 2018. godine do 12h.

 

VIŠE INFORMACIJA:

 

Za sve dodatne informacije možete se obratiti putem telefona na broj +382 67 788 118.