Stopa nezaposlenosti mladih oko 32 odsto

Članica NVO Mladiinfo Montenegro prisustvovala je okruglom stolu „Ekonomski položaj mladih u Crnoj Gori“ kojeg je organizovala NVO Prima u PR centru u Podgorici.

Uvodnu riječ na ovom događaju imala je izvršna direktorica NVO Prima Aida Perović Ivanović, koja je kazala da je cilj okruglog stola upoznavanje omladinskih struktura sa indeksom učešća mladih u odlučivanju u ekonomskom, političkom i društvenom životu i sa institucionalnom podrškom ekonomskom osnaživanju mladih Crne Gore.”

Iz ove NVO kazali su da drugu godinu za redom prate indikatori položaja mladih i potrebe mladih. Ove godine nastavlja se istraživanju u sklopu četvorgodišnjeg projekta kako na nivou Crne Gore tako i na nivou regiona.

“Jedan od kljucnih problema jeste problem velikog broja procenta ne zaposlenih mladih i nezapošljivosti mladih. Ove godine fokus u ovom projektu je ekonomski položaj mladih, i šta to mladi kao grupa, civilni sektor i institucije mogu da učine da bi taj položaj bio bolji.” Kazala je Ivanović

Istraživačica na projektu, Aleksandra Gligorović, kazala je da istraživanje o ekonomskom položaju mladih, koje je trajalo godinu, uključuje definisanje indeksa participacije mladih koji obuhvata političko, društveno i ekonomsko učešće te populacije.

Ona je istakla da, preko 70 odsto mladih, nakon završenog školovanja, traži posao duže od dvije godine, a manje od deset odsto ove populacije je samozaposleno.

“Preko 70 odsto mladih traži posao duže od dvije godine, što znači da oni na neki način za to vrijeme ispadaju iz forme i gube vještine i znanja koja su stekli u školama”, kazala je Gligorović

Takođe ona je istakla da mladi ljudi u Crnoj Gori imaju visok stepen obrazovanja, ali fakultetsko obrazovanje, ne oslobađa od rizika nezaposlenosti, s obzirom na to da je stopa nezaposlenosti među mladim diplomcima oko 32 odsto.

„Zbog velikog procenta broja nezaposlenosti mladih trenutno osjećati dugoročnije posledice kasnije, za dvadeset do trideset godina kada oni budu trebali u nekim penzijama, ali isto tako postoji trenutno problem da se budžet slabije puni, što je manje ljudi koji rade, koji su legalno zaposleni uplaćuju im se porezi i doprinosi tako da sami budžet naše zemlje osjeća nedostatak“, saopština je Gligorović.

Direktor Centra za stručno obrazovanje Crne Gore Duško Rajković, kazao je da je najveće interesovanje učenika za ekonomsku školu.

“Deficitarna zanimanja su ona sa trogodišnjim obrazovanjem koja sama po sebi otvaraju mogućnost učenicima da rade sami za sebe”, kazao je Rajković.

Predstavnik Sekretarijata za rad, mlade i socijalno staranje Podgorice, Vladimir Pavićević, kazao je da Glavni grad sprovodi aktivnosti koje doprinose razvoju vještina mladih, njihovih biznisa i stručnih kompetencija.

„Osnovano je Odjeljenje za mlade. Očekujemo da će početi da radi za mjesec dana, a za tu kancelariju, u ovoj godini, je određeno pet hiljada eura. Pozivam zainteresovane da predlože neke programe obuke, kako bismo ih zajedno realizovali“, kazao je Pavićević.

On je objasnio da visoko obrazovanje, ne garantuje dobar životni standard.

„Postoji jedna sklonost koja dolazi iz porodice, a to je da se mladi forsiraju da završe što veće škole. Ono što mladi treba da znaju je da je gospodski posao onaj koji im omogućava kvalitetnu egzistenciju, bilo da je to posao frizera, kozmetičara, automehaniča ili direktora škole“, poručio je Pavićević.

Ovaj događaj dio je regionalnog projekta „Omladinski fondovi za Zapadni Balkan i Tursku” i da je njegov cilj unapređenje učešća mladih u procesima donošenja odluka u regionu Zapadnog Balkana i Turskoj. Ovaj cilj će se postići tokom četvorogodišnjeg programa koji uključuje izgradnju kapaciteta organizacija za mlade, inicijative zagovaranja i aktivnosti podizanja svijesti.

YBH4WBT projekat takođe ima za cilj da uspostavi i razvije regionalnu mrežu organizacija civilnog društva koje rade na društvenoj, ekonomskoj i političkoj inkluziji mladih žena i muškaraca.

Projekat „Youth Bank Hub for Western Balkan and Turkey – YBH4WBT” podržan je od strane Evropske unije kroz program IPA CSF, koji vodi Fondacija Ana i Vlade Divac a na kom je NVO Prima partner i implementator u Crnoj Gori. Pored Fondacije Ana i Vlade Divac iz Srbije i NVO Prima iz Crne Gore, partneri koji sprovode projekat su i: Partners iz Albanije; Asocijacija za obrazovanje Mladiinfo International iz Makedonije i Fondacija volontera zajednice iz Turske.