mladiinfo

Studijska posjeta Holandiji: “Integracija mladih izbjeglica”

Erasmus+ Youth Dutch National Agency (Nacionalna agencija Holandije) poziva omladinske radnike da se prijave za program studijske posjete pod nazivom “Integration of Young Refugees” koji će se održati u periodu od 20. do 24. februara u Arhnemu, Holandija.

OBLAST:

integracija mladih izbjeglica

OPIS

Cilj programa studijske posjete je razmjena dobrih ideja i praksi u radu sa mladima na lokalnom nivou i identifikovanje najbolje prakse omladinskog rada u oblasti integracije i socijalne inkluzije mladih migranata, izbjeglica i tražilaca azila. Studijska posjeta je inicijativa holandske Nacionalne agencije da obezbjedi konkretan prostor za omladinske radnike za razmjenu dobrih praksi na lokalnom nivou, učenje od identifikovanih uspješnih projekata, iskustva za nove ideje za uspješne lokalne projekte koji će imati koristi od integracije izbjeglica. Konkretni ciljevi programa su:

• razmišljanje o aktivnostima koje se mogu sprovesti kako bi se radilo na integraciji izbjeglica ili tražioca azila u lokalne zajednice;
• identifikovati dobre prakse i iskustava kada je u pitanju omladinski rad sa ovom vrstom populacije;
• istražiti primjere dobre prakse na pomenutu temu;
• smišljanje i sprovođenje ideja u lokalnoj zajednici kako bi se tražioci azila bolje integrisali u društvo;
• kreiranje i planiranje budućih aktivnosti;
• istražiti kako se Erasmus+ može koristiti kao sredstvo za integraciju navedene populacije.

Studijska posjeta će imati elemente obuke i biće usmjerena na razmjenu konkretnih dobrih praksi, inspirisanju i stvaranju novih ideja o tome rad omladinskih organizacija konkretno može doprinijeti razvoju i integraciji izbjeglica. Fokus neće biti usmjeren na pisanje novih projekata, pronalaženje novih partnera ili davanje obimnih informacija o programu Erasmus +. Događaj će finansirati program Erasmus + Youth in Action. Odabranim kandidatima će biti obezbjeđeni svi troškovi (smještaj, putovanje, viza, itd) koji su relevantni za učešće na kursu, osim naknade za učešće čiji iznos varira u zavisnosti od zemlje.

USLOVI

Pravo na prijavu ostvaruju aplikanti koji se – profesionalno ili volonterski – bave omladinskim radom, a koji dolaze iz zemalja koje su dio Erasmus+ programa. Preduslov za prijavu je dobro znanje engleskog jezika.

NAČIN PRIJAVE

Prijave se podnose elektronskim putem. Potrebno je popuniti onlajn prijavni formular koji se nalazi na sljedećem linku: Prijavni formular.

ROK ZA PRIJAVU:

31. decembar 2017. godine.

VIŠE INFORMACIJA

SALTO-YOUTH je mreža osam resursnih centara koji rade na evropskim prioritetnim aktivnostima u oblasti mladih. SALTO obezbjeđuje resurse za neformalno učenje za omladinske radnike i mlade lidere i organizuje aktivnosti obuke i kontakata za podršku organizacijama i nacionalnim agencijama u okviru programa Erasmus +.

Detaljnije: Studijska posjeta Holandiji: “Integracija mladih izbjeglica”