mladiinfo

Učestvujte u treningu za razvoj poslovnih vještina

U okviru kompanije HR partners, Rise Up trening centar za razvoj poslovnih vještina poziva menadžere, rukovodioce i sve ljude koji nude svoje ideje, usluge i projekte da se prijave za učešće u treningu pod nazivom “Vještinom pregovaranja do većeg profita i boljih odnosa sa kupcima i dobavljačima” koji će se održati prvog novembra 2017. godine u prostorijama Rise Up trening centra.

OBLAST:

trgovina, menadžment, distribucija

OPIS

Seminar će se održati prvog novembra 2017. godine u prostorijama Rise Up trening centra u Ul. Nova dalmatinska 2008 b.b, u Podgorici sa početkom u 10:00 h. Seminar je organizovan po principu četiri sesije od 80 minuta koje predstavljaju kombinaciju interaktivnog predavanja i vježbi sa dosta primjera iz prakse. Predavanja će održati Dragiša Ristovski koji posjeduje više od 20 godina praktičnog poslovnog iskustva na različitim pozicijama – od komercijaliste na terenu do direktora. Svi polaznici, pored edukacije, dobijaju radni materijal, sertifikat D.R.Gilbert centra (podržan od UPPS-a) i mogućnost konsultacija nakon seminara sa predavačem.

Trening će pokriti četiri tematske oblasti:
1) Ključne faze pregovaračkog procesa i kako ih voditi;
2) Upravljanje pregovaračkim procesom;
3) Uspješno vođenje pregovaračkog procesa na različitim tipovima pregovarača;
4) Kako uspješno pregovarati i sa pozicije kupca i prodavca.

Cijena naknade za učešće obuhvata materijal sa seminara, ručak i kafe pauzu i sertifikat o učešću, a iznosi:
– za fizička i pravna lica: 97€ + PDV
– za studente i nezaposena lica odobrava se 20% popusta.

USLOVI

Mogu se prijaviti svi menadžeri, rukovodioci, ljudi koji se bave prodajom, distribucijom i koji kroz svakodnevnu komunikaciju nude svoje ideje, usluge, projekte, ili su u prilici da pregovaraju sa dobavljačima.

NAČIN PRIJAVE

Prijave se dostavljaju elektronskim putem. Potrebno je popuniti online prijavni obrazac na: http://hrpartners.me/prijava-za-trening. Za dodatne informacije o treningu, kandidati se mogu obratiti na broj telefona: 069/116-116.

ROK ZA PRIJAVU:

 

Prijave su otvorene do početka programa.

VIŠE INFORMACIJA

Rise UP je trening centar za razvoj poslovnih vještina u okviru kompanije HR Partners. Korišćenjem internih resursa i u saradnji sa vodećim konsultantskim kućama iz regiona, centar organizuje i izvodi treninge, predavanja, radionice i seminare na kojima zaposleni razvijaju vještine, postaju konkurentniji i brže napreduju u karijeri.

Detaljnije: http://hrpartners.me