mladiinfo

Uručena uvjerenja visokoškolcima nakon stručnog osposobljavanja

NVO Mladiinfo Montenegro (m!M) uručila je 16.10.2017. uvjerenja o završenom stručnom osposobljavanju visokoškolcima koji su kod njih obavljali pripravnički.

 

Tokom devet mjeseci mladi iz Berana, Nikšića i Podgorice učili su o novinarstvu, pisanju za onlajn medije, marketingu, bavili se prevođenjem, diplomatijom, sportom, zdravim stilovima života, računarima.

Unaprijedili su znanja koja su stekli tokom školovanja, ali i stekli nova. Poboljšali su komunikacione vještine, ali i naučili kako da funkcionišu u timu. Imali su priliku da rade i sa marginalizovanim grupama, jer u organizaciji stažiraju mlade osobe sa invaliditetom, kao i mladi iz romske populacije.

Prisustvovali su raznim radionicama, konferencijama, okruglim stolovima i drugim događajima gdje su učili o migracijama, preduzetništvu, novinarstvu, ljudskim pravima, kreativnom i pravilnom pisanju, aktivnom učešću mladih, volonterizmu itd.

Obogatili su svoje biografije, ali i stekli radno iskustvo koje će im biti značajno u budućoj karijeri. Neki od visokoškolaca nastaviće da budu dio m!M tima kroz volonterski, a neki i kroz radni angažman.

NVO Mladiinfo Montenegro prijavila se i za ovogodišnji program stručnog osposobljavanja, pa svi mladi iz Berana, Nikšića i Podgorice koji žele da uče, rade i druže se, dobrodošli su da se prijave.