mladiinfo

PhD stipendija za turizam na Aalborg univerzitetu

Odsjek za kulturne i globalne studije Fakulteta humanističkih nauka u saradnji sa istraživačkim partnerima za turizam dodjeljuje stipendije kandidatima koji su zainteresovani za PhD poziciju na Aalborg univerzitetu u Danskoj.

 

OBLAST:

turizam

OPIS

Aalborg stipendija se nudi na polju saradnje za istraživanje ili prakse u oblasti turizma. Predloženi doktorski projekat će istražiti dinamiku komunikacije, saradnju kao i povezanost između istraživanja i prakse.

Uspješni kandidat će biti povezan sa Istraživačkom jedinicom za turizam (TRU) u kampusu u Kopenhagenu. Kandidati moraju podnijeti zajednički istraživački prijedlog o saradnji koji se bavi navedenim izazovima.

Stipendije za doktorske studije traju tri godine.

USLOVI

Mogu se prijaviti kandidati koji imaju master diplomu ili će je steći do 15. januara 2018. godine. Preduslov za dodjelu stipendije je da kandidat bude upisan kao PhD student na Fakultetu humanističkih nauka u skladu sa pravilima univerziteta.

NAČIN PRIJAVE

Prijave se podnose elektronskim putem preko zvaničnog sajta programa. Prijava mora sadržati sljedeća dokumenta na engleskom ili danskom jeziku:

– prijavni formular (na zvaničnom sajtu programa)
– kopija diplome/transkripte
– CV
– prijedlog projekta
– listu pisanih radova (opciono)
– primjer pisanog rada, npr. magistarska teza (opciono)
– ovjerena kopija rezultata IELTS ili TOEFL testa.

Prilikom prijave, kandidati moraju dostaviti sva dokumenta samo u Word ili PDF formatu. Neće biti prihvaćeni dokumenti dostavljeni u zipovanim fajlovima.

Za dodatne informacije o doktorskoj stipendiji, kandidati mogu kontaktirati profesora Helene Balslev Clausen na email: balslev@cgs.aau.dk. Za opšte informacije o postupku prijave kadidati mogu kontaktirati Anne Lone Braten na email: alb@adm.aau.dk

ROK ZA PRIJAVU:

15. novembar 2017. godine.

VIŠE INFORMACIJA

Cilj PhD odsjeka na Univerzitetu je stvaranje okvira za doktorsku nastavu koju odlikuju kvalitetni i visoki međunarodni standardi i osiguravanje razvoja doktorskog obrazovanja fakulteta u bliskoj saradnji sa nacionalnim i međunarodnim istraživačkim društvom, kao i privatnim kompanijama i javnim vlastima.

Detaljnije: Aalborg univerzitet u Danskoj