mladiinfomne

EGU stipendije u oblasti istraživačkog novinarstva

Evropsko udruženje za geografske nauke (EGU) objavljuje poziv novinarima koji su zainteresovani za oblast geologije da se prijave za Science Journalism stipendijski program.

OBLAST:

geologija, planetarna nauka, nauka o kosmosu

OPIS

Science Journalism je godišnje takmičenje otvoreno za profesionalne novinare zainteresovane za pisanje članaka i priča iz oblasti geologije. Stipendije omogućavuju novinarima da prate naučnike na lokacijama širom svijeta kako bi izvještavali o tekućim istraživanjima u okviru planetarne ili nauke o kosmosu i geologije. Uspješnim podnositeljima zahtijeva će biti obezbijeđeno do 5,000 eura za troškove koji se odnose na njihove projekte.

USLOVI

Mogu se prijaviti kandidati zainteresovani za novinarstvo u oblasti geologije koji moraju ispuniti sljedeće uslove:
– kandidat se u radu fokusira na geologiju
– kandidat radi sa vodećim evropskim istraživačima (poželjno)
– kandidat ima originalan, kreativan pristup i dobro je informisan.

 

NAČIN PRIJAVE

Prijave se podnose elektronskim putem na email adresu: media-at-egu.eu. Prijave sadrže dva PDF dokumenta na engleskom jeziku i uključuju:
– prijedlog rada (najviše dvije strane) koji sadrži informacije o nazivu rada, motivaciji, nacrtu pristupa, prijedlogu plana rada, predloženim nacrtima publikacija i analizi izvođenja (uključujući budžet)
– sažet izvještaj o radnom iskustvu.

Dokumenti “prijedloga rada” ne smiju sadržati podatke o imenu i prezimenu kandidata, polu ili kontakt podatke.

ROK ZA PRIJAVU:

Oktobar i decembar na godišnjem nivou.

VIŠE INFORMACIJA

Evropsko udruženje za geografske nauke (EGU) je posvećeno postizanju izvrsnosti u geološkoj, planetarnoj i svemirskoj nauci. EGU je osnovan u septembru 2002. godine kao rezultat spajanja Evropskog geofizičkog društva (EGS) i Evropskog udruženja za geografske nauke (EUG) sa sjedištem u Minhenu.

Detaljnije: EGU stipendije u oblasti istraživačkog novinarstva

Iz oblasti nauke o kosmosu predlažemo i Hubble stipendija za postdoktorske studije u Americi