Vraćanje povjerenja građana u zdravstveni sistem je prioritet

Predstavnik Mladiinfo Montenegro je prisustvovao nacionalnoj konferenciji pod nazivom ’’Sistem zdravstvene zaštite i prava pacijenata u Crnoj Gori – Osvajanje povjerenja građana’’, koju je organizovao CEMI u PR centru.
Konferenciju je otvorio ministar zdravlja, Kenan Hrapović.
Tom prilikom je istakao da je zdravstveni sistem Crne Gore opterećen i da ima dosta zloupotreba. Takođe je istakao da je ogromni problem što se pacijenti bez razloga masovno šalju kod privatnika.
“Poručujem, molim i pozivam sve građane Crne Gore da lično dođu u Ministarstvo zdravlja i saopšte ime svakog doktora koji se time bavi. Procenat od 37 odsto je više nego zabrinjavajući. Ministarstvo zdravlja će preduzeti sve da spriječi takve pojave i sankcioniše sve one koji se time bave”, kazao je Hrapović.
Šef Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Aivo Orav, podsjetio je da je istraživanje koje je sprovedeno u okviru ovog projekta pokazalo da više od jedne polovine građana Crne Gore nije svjesno svojih prava koja imaju kao pacijenti.
’’Ovo pokazuje značaj CeMI-jevog projekta koji ima za cilj približavanje Crne Gore standardima EU u dijelu zaštite ljudskih prava, prava etničkih grupa i njihovih prava kao pacijenata”, kazao je Orav.
Direktor Fonda za zdravstveno osiguranje, Sead Čirgić, kazao je da je ta institucija od početka ove godine radila na donošenju Pravilnika gdje su, kako je pojasnio, posebnu pažnju obratili na osjetljive kategorije osiguranika.
“Zalažemo se za to da se obezbijedi jednak pristup zdravstvenoj zaštiti za sve osiguranike u Crnoj Gori, posebno apostrofiram djecu i osjetljive kategorije osiguranika – osobe sa invaliditetom”, poručio je Čirgić.
Izvršna direktorica CeMI-ja, Nikoleta Tomović, kazala je, da je potrebno izmijeniti Zakon o zdravstvenoj zaštiti u cilju ograničavanja dopunskog rada zdravstvenih radnika u privatnoj praksi.
“Uzimajući u obzir posebnu ulogu rukovodioca zdravstvenih ustanova, dolazi se do zaključka da je neophodno izvršiti izmjene i dopune postojećeg Zakona o zdravstvenoj zaštiti, u dijelu načina izbora menadžera zdravstvenih ustanova, kroz unaprijeđenje važećeg postupka izbora, kako bi se postupak izbora sprovodio na transparentan i zakonom propisan način”, navela je Tomović.
Konferencija je predstavljala finalizaciju projekta ’’Sistem zdravstvene zaštite i prava pacijenata u Crnoj Gori – Osvajanje povjerenja građana” koji sprovodi CEMI, u saradnji sa Udruženjem mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG), Centrom za zaštitu potrošača (CEZAP), Centrom za istraživačko novinarstvo (CIN) i Komitetom pravnika za ljudiska prava (YUCOM), a finansiran je od strane Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.