mladiinfo

WFP grantovi za start-up preduzeća / kompanije

World Food Programme – WFP Ujedinjenih nacija dodjeljuje grantove inovatorima i osnivačima start-up kompanija koji žele da se prijave za WFP (World Food Programme) Innovation Accelerator program i pomognu u pronalaženju rješenja za problem gladi u svijetu.

OBLAST:

inovacije, razvoj

OPIS

Dodjeljuju se grantovi mladim preduzećima i kompanijama koje pokušavaju da nađu inovativna rješenja koja će doprinijeti smanjenju gladi u svijetu. Odabrani aplikanti će dobiti finansijsku podršku i imati priliku da se umreže sa drugim kompanijama koje su dio programa i da dostignu globalni domet. Učesnici programa će dobiti finansijsku podršku u vrijednosti od 1 000 dolara, podršku i mentorstvo stručnjaka u toj oblasti, kao i pristup najvećoj humanitarnoj organizaciji na svijetu.

USLOVI

Pravo na prijavu ostvaruju mlada preduzeća i start-up kompanije iz cijelog svijeta koje imaju inovativna rješenja kada je u pitanju suzbijanje gladi i inovatori koji su dio WFP programa.

NAČIN PRIJAVE

Prijave se podnose elektronskim putem. U zavisnosti od statusa aplikanta – start-up preduzeće / kompanija ili inovator u WFP programu – potrebno je popuniti jedan od dva ponuđena prijavna obrasca na: WFP grantovi za start-up preduzeća / kompanije.

ROK ZA PRIJAVU:

3. januar 2018. godine

VIŠE INFORMACIJA

WFP je vodeća humanitarna organizacija koja se bori protiv gladi u svijetu, pružajući pomoć prilikom hitnih slučajeva i radu sa zajednicama. WFP program Ujedinjenih nacija nadahnjuje i podržava nove ideje, alate i rješenja koja nastoje da iskorijene glad širom svijeta.

Detaljnije: WFP grantovi za start-up preduzeća / kompanije