Završna konferencija “Jačanje javnog aktivizma Roma”

Predstavnica NVO Mladiinfo Montenegro je 11. 07. 2017. godine prisustvovala završnoj konferenciji povodom završetka projekta  „Jačanje javnog aktivizma Roma – Ujedinjeni možemo više“, realizovanog od strane NVO Mladi Romi u saradnji sa Unijom Slobodnih Sindikata Crne Gore i koalicijom ,,Romski krug”, uz finansijsku podršku Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.

Konferencija je imala za cilj da predstavi realizovane aktivnosti kao i da upozna građane o rezultatima projekta.

Na uvodnom panelu su govorili predsjednik Skupštine Crne Gore gospodin Ivan Brajović, ambasador Evropske unije u Crnoj Gori, gospodin Aivo Orav, zatim predsjednik Glavnog odbora Unije Slobodnih Sindikata Crne Gore gospodin Vukašin Zogović, zaštitnik ljudskih prava i sloboda gospodin Šućko Baković, kao i doc. dr Miloš Bešić, autor istraživanja i izvještaja objavljenih u publikaciji  Analiza radnih prava i položaja zaposlenih RE populacije, sindikalno organizovanje i zaštita prava.

Konferenciju je otvorio Samir Jaha koji je predstavio projekat. Istakao je da 170 porodica i dalje živi u neuslovnim stambenim prilikama, i u strahu od iseljenja. Naglasio je pozitivan odnos lokalne zajednice i promjene koji dovode do poboljšanja odnosa sa RE populacijom. Zatim se učesnicima obratio i Vukašin Zogović, predsjednik Glavnog odbora Unije Slobodnih Sindikata CG kao i predsjedik Skupštine Crne Gore Ivan Brajović koji je istakao da i dalje od sve romske i egipćanske djece koji pohađaju školu samo trećina završi osnovnu, dok polovina završi srednju školu. Brajović je zaključio da se tradicionalni oblici tradicije mijenjaju i da je došlo do poboljšanja kao i većeg aktivnog učestvovanja mladih u širenju aktivizma romske i egipćanske populacije u Crnog Gori. Takođe, u toku konferencije govorili su i Aivo Orav, šef Delegacije Evropske Unije u Crnoj Gori kao i Šućko Baković zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore.

Pored njih, učešće su uzeli i mladi romski aktivisti koji su govorili o mogućnostima za društveni i politički aktivizam Roma u Crnoj Gori. Elvis Beriša je istakao da se romska zajednica i dalje suočava sa obrazovnim problemima. Almedima Jašaraj, učenica četvrte godine Srednje ekonomske škole je istakla značaj obrazovanja djece ženskog pola. Šejla Pepić, aktivistkinja je izjavila da joj je čast da bude uključena u projekat čiji je cilj poboljšanje položaja RE stanovništa i da stažiranjem u organizaciji Mladiinfo direkno utiče na lični razvoj, a samim tim i na razvoj zajednice.

U toku sprovođenja projektnih aktivnosti koje su pored ostalnog predviđale i terenske posjete zaposlenima u komunalnim preduzećima, u opštinama Podgorica, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Ulcinj, Budva, Bijelo Polje i Berane pri UnijiSlobodnih Sindikata Crne Gore osnovana su tri nova sindikata i to Sindikalna organizacija „Čistoća“ Herceg Novi, Sindikalna organizacija  radnika „Komunalno“ Kotor i Sindikalna organizacija „Komunalno preduzeće“ Nikšić. Između ostalog, organizovni su treninzi o sindikalizmu i zaštiti ljudskih prava za 350 radnika obuhvaćenim projektom sa ciljem povećanog nivoa informisanosti romske populacije o tome kako da ostvare politička, ekonomska i socijalna prava.