mladiinfo

Azrieli grantovi za istraživanja na CIFAR institutu

Kanadski institut za napredna istraživanja (Canadian Institute for Advanced Research – CIFAR) dodjeljuje Azrieli Global Scholars grantove mladim istraživačima koji žele da izgrade svoju istraživačku mrežu na tom Institutu u Kanadi.

OBLAST:

mozak, um i svijest; solarna energija; gravitacija i svemir; ljudi i mikrobiom; molekularna arhitektura života

OPIS

CIFAR Azrieli grantovi se dodjeljuju u cilju podrške mladim istraživačima širom svijeta u iznosu od 100,000 kanadskih dolara. Odabranim kandidatima su obezbjeđeni troškovi tokom četiri godine boravka u Kanadi, mentorstvo iskusnih stručnjaka i obuka za nadogradnju liderskih i komunikacionih vještina.

USLOVI

Pravo na prijavu ostvaruju kandidati iz svih zemalja svijeta koji ispunjavaju sljedeće uslove:

• imaju doktorat (ili ekvivalentnu diplomu);
• njihovi istraživački interesi su usklađeni sa temama odgovarajućeg istraživačkog CIFAR programa;
• dostupni su da prisustvuju dvodnevnom intervjuu 27. i 28. juna 2018. godine u Torontu, Kanada (putne troškove će pokriti CIFAR).

NAČIN PRIJAVE

Prijave se podnose preko CIFAR onlajn prijavnog portala na: Prijavni portal.

ROK ZA PRIJAVU:

22. februar 2018.

VIŠE INFORMACIJA

Kanadski institut za napredna istraživanja osnovan je 1982. godine u Kanadi. CIFAR je institut za naprednu studiju koja kreira i održava globalne istraživačke mreže koje rade na složenim oblastima istraživanja.

Detaljnije: Azrieli grantovi za istraživanja na CIFAR institutu