Balkanski forum za mlade

U okviru Benjamin Franklin Transatlantic programa pozivaju se mladi da učestvuju na BYF forumu koji će se organizovati u Bugarskoj.

 

OBLAST

 

istorija Balkana, održiva saradnja.

 

OPIS

 

Forum je namijenjen za neformalno obrazovanje mladih iz različitih djelova Balkana, a dizajnirali su ga mladi između 18 i 21 godine u okviru Benjamin Franklin Transatlantic programa. Cilj programa je da se okupe učesnici u rasponu od 16 do 18 godina, iz svake zemlje Balkana da učestvuju u debatama, radionicama, predavanjima, simulacijama i da se upoznaju sa predstavnicima EK, Ministarstvom spoljnih poslova i drugim relevantnim institucijama i organizacijama. BYF obezbjeđuje dublje razumijevanje prošlosti i sadašnjosti Balkana, da bi se oblikovalo lično mišljenje i ukazalo na važnost saradnje. Na kraju programa, učesnici će prezentovati sopstvene projekte za održivu saradnju između njihovih zajednica, a kasnije će ih implementirati u svojim zemljama uz pomoć BYF mentora. Program traje osam dana i to od 14. do 21. jula.

 

USLOVI

 

Kandidati moraju:

1. imati između 16 i 18 godina, na početku programa.
2. biti rezidenti balkanskih zemalja.
3. biti slobodni da putuju navedenim datumima.

 

NAČIN PRIJAVE

 

Da bi aplicirao kandidat mora posjetiti sljedeći link:

Prijavni formular

 

ROK ZA PRIJAVU

 

15. april 2018. godine.

Detaljnije na:

homepage