mladiinfo

“CYBERSSIG 2018” konferencija u Vašingtonu

U saradnji sa OAS (Organization of American States,) Južna škola za upravljanje internetom (The South School of Internet Governance – SSIG) poziva kandidate širom svijeta da se prijave za učešće u konferenciji pod nazivom ” CYBERSSIG 2018″ koja će se održati od 30. aprila do 2. maja u Vašingtonu, SAD.

OBLAST:

internet: bezbjednost, privatnost, sloboda izražavanja

OPIS

CYBERSSIG je trodnevna konferencija u toku koje će se održavati predavanja međunarodnih stručnjaka na temu upravljanja internetom, slobode izražavanja i privatnosti na internetu. Program konferencije uključuje panele, sa prostorom za interakciju između stručnjaka i saradnika, uz simultani prevod i učešće na daljinu (otvoreno za zajednicu sa video prenosom) i dva audio kanala na engleskom i španskom jeziku.

Organizator je obezbjedio finansijsku podršku za troškove konferencije:

• tip 1: pokriva troškove registracije, smještaja i djelimično obroka; dobitnici ovakve vrste finansijske podrške će biti u obavezi da sami pokriju putne troškove, taksi prevoz, putno osiguranje, troškove za vizu i ostale troškove;
• tip 2: pokriva troškove registracije i djelimično obroke; dobitnici ovakve vrste finansijske podrške će biti u obavezi da sami pokriju putne troškove, taksi prevoz, putno osiguranje, smještaj, troškove za vizu i ostale troškove.

USLOVI

Pravo na prijavu ostvaruju kandidati širom svijeta koji su zainteresovani za relevantnu oblast.

NAČIN PRIJAVE

Prijave se podnose elektronskim putem. Potrebno je popuniti onlajn prijavni obrazac na: Prijavni obrazac.

ROK ZA PRIJAVU:

15. januar 2018. godine

VIŠE INFORMACIJA

Južna škola za upravljanje internetom (SSIG) osposobljava nove vođe u svim aspektima koji se odnose na upravljanje internetom. Program obučava studente sa osnovnih i postdiplomskih studija i nove lidere u svim aspektima koji se odnose na upravljanje internetom sa globalne perspektive.

Detaljnije: “CYBERSSIG 2018” konferencija u Vašingtonu