mladiinfo

Doktorska stipendija na Sapienza Univerzitetu

Univerzitet Sapienza nudi 29 doktorskih stipendija studentima van Italije koji su svoje post-diplomske studije završili prije jula 2017 godine.

 

OBLAST

Ekonomija, Pravo, Arheologija, Molekularna biologija, Nauka i tehnologija za industrijske inovacije, Arhitektura, Medicina i druge.

OPIS

Stipendije su namjenjene studentima van Italije koji su svoje post-diplomske studije završili prije jula 2017. godine. Univerzitet Sapienza nudi 29 post-diplomskih stipendija studentima van Italije. Stipendija obuhvata godišnji iznos od 19,800 eura u koji su uhključeni troškovi osiguranja koji su dobitnici stipendije dužni da plate. Stipendija ne pokriva godišnje ulaznice i ne povećava se za periode istraživanja provedene u inostranstvu. Doktorski program traje 3 godine, a na kraju prve i druge godine studenti će biti ocjenjeni u skladu sa pravilima škole.

USLOVI

Pored aplikacione forme potrebno je dostaviti sledeće dokumente:
• Kopiju lične karte ili pasoša
• CV
• Kopiju diplome i listu ispita sa ocjenama
• Izvještaj o svakom istraživanju sprovedenog od strane kandidata
• Listu publikacija
• Kratku izjavu o izboru doktorskih studija i naučnim interesovanjima kandidata
• 2 pisma preporuke od univerzitetskih profesora ili eminentnih istraživača i eksperata jednakog statusa
• Nakon registracije, kandidati su dužni da popune sva polja u aplikacionoj formi i dostave sva potebna dokumenta

NAČIN PRIJAVE

Da bi aplicirali, studenti  se trebaju registrovati  sa validnom email adresom na https://phd.uniroma1.it/fellowship/

Jednom poslata, aplikacija se ne može mijenjati. Svi dokumenti moraju biti napisani na engleskom jeziku i otpremljeni u PDF formatu. Maksimalna veličina svakog dokumenta je 5 MB. Drugi formati neće biti prihvaćeni.

ROK PRIJAVE
23. 04.2018.
VIŠE INFORMACIJA

Detaljnije o stipendiji možete pročitati na sledećem linku http://en.uniroma1.it/notizie/phd-fellowship-call-2018-19-foreign-nationals