mladiinfo

Grand Prix takmičenje u Poljskoj

Fotofestiwal organizuje Grand Prix takmičenje za sve fotografe koji žele priliku da predstave svoje radove tokom tog događaja. U okviru takmičenja, umjetnici će imati priliku da osvoje jednu od nagrada koja se dodjeljuje za projekte sa najsmjelijim idejama.

 

OBLAST:

fotografija

OPIS

Fotofestiwal dodjeljuje nagradu u vrijednosti od 2.500 eura najboljem učesniku. Takođe, radovi 10 finalista će biti predstavljeni na izložbi tokom pomenutog događaja u Lođu. Fotofestival stvara prilike za predstavljanje različitih oblika i tipova fotografije, forum za diskusiju o umjetnosti i društvu i daje motivaciju za pretraživanje alternativnih metoda diskusije i izlaganja fotografija.

 

USLOV

Pravo na prijavu za takmičenje imaju svi kandidati, nezavisno od njihovih godina ili nacionalnosti. Za troškove prijave za takmičenje je potrebno izdvojiti 25 eura, za svaki od dostavljenih projekata.

NAČIN PRIJAVE

Moguće je dostaviti jedan ili dva projekta koji sadrže od 10 do 20 fotografija (pojedinačno ili serijski). Fotografije moraju zadovoljiti tehničke kriterijume, odnosno moraju imati najmanje 1500 piksela ili najviše 7000 piksela.

ROK ZA PRIJAVU

26. novembar 2017. godine.

VIŠE INFORMACIJA

Grand Prix takmičenje u Poljskoj