mladiinfo

Grantovi Freeman fondacije

Otvoren je medjunarodni konkurs za dodjelu grantova Freeman fondacije.
Ovi grantovi, čija je maksimalna vrijednost 6,550 dolara, imaju za cilj pružanje finansijske pomoći medjunarodnim studentima koji započinju program stažiranja u nekoj od zemalja istočne Azije.

Prijavljeni kandidati moraju imati završene osnovne studije na Elliot koledžu i biti angažovani kao stažisti oblasti koja je povezana sa njihovom strukom, a u nekoj organizaciji iz istočne Azije.

Uz prijavu dostaviti, izmedju ostalog, rezime, informacije o programu stažiranja, motivaciono pismo, predlog budzeta.
Prijave se predaju tri puta godišnje – u aprilu, julu i decembru.

Detaljne inforamcije potražiti na: http://www.carlfreemanfoundation.org/forms/carl-m-freeman-foundation-grants