mladiinfo

Humboldt postdoktorske stipendije u Njemačkoj

Internacionalni Istraživački centar ‘Work and Human Lifecycle in Global History’ na Humboldt univerzitetu u Berlinu poziva kandidate da se prijave za postdoktorske stipendije.

Kandidati bi trebalo da su viši naučnici ili da su na postdoktorskim studijama. Moguće oblasti istraživanja su: istorija, antropologija, pravo, sociologija i političke nauke. Formular za prijavljivanje se popunjava onlajn. Kandidati treba da dostave informacije o njihovoj biografiji, o istraživačkom projektu koji namjeravaju da rade tokom studiranja, kao i detalje o njihovom trenutnom istraživanju. Aplikanti takođe moraju dostaviti dva referentna pisma kao dodatak ostalim dokumentima. Stipendija počinje 1. oktobra 2018. i završava se 31. Jula 2019, a zahtijevaju prisustvo istraživača u centru.
Rok za prijavljivanje je 10.09.2017. Više informacija možete naći na linku:
http://rework.hu-berlin.de/…/articles/call-for-appl.html