Stipendije Hamburg univerziteta za primijenjene nauke

Hamburg Univerzitet primijenjenih nauka poziva međunarodne kandidate da se prijave za njihov program stipendiranja. Sjedište institucije je u Njemačkoj. Stipendije se dodjejulju na nivou osnovnih studija, u oblasti primijenjenih nauka.
Za prijavljivanje je potrebno dostaviti sljedeća dokumenta: propratno pismo, kao i CV.
Način prijavljivanja je onlajn, a krajnji rok za prijavu je 30. septembar 2017.
Više informacija nađite na:
https://www.haw-hamburg.de/…/bachelor-scholarships.html