mladiinfo

Istraživački program na Univerzitetu u Melburnu

Geografski koledž sa Univerziteta u Melburnu poziva sve studente koji žele da upišu doktorski program i sprovode istraživački projekat u Australiji.

OBLAST:

geografija, istraživanje

OPIS

U okviru programa, PhD studenti će raditi na projektu koji se bavi istraživanjem uticaja digitalnih tehnologija na život i rad ljudi u gradovima. Korisnici stipendije će dobijati 26,916 AUD godišnje tokom perioda od tri godine, uz moguće produženje od šest mjeseci. Pored navedenog, biće obezbijeđene i naknade za terenski rad i učešće na konferencijama.

USLOVI

Mogu se prijaviti domaći i inostrani studenti sa uspješno završenim osnovnim studijama ili završenim magitarskim studijama uz značajnu istraživačku komponentu iz relevantnih akademskih kvalifikacija.

NAČIN PRIJAVE

Prijave se dostavljaju elektronskim putem na email adresu: david.bisell@unimelb.edu.au. Potrebno je dostaviti:

-motivaciono pismo sa navedenim disciplinarnim, teoretskim, metodološkim i praktičnim znanjima i iskustvima kojima će kandidat doprinijeti projektu
– CV (sa navedenim ličnim detaljima, državljanstvom, akademskim kvalifikacijama, istraživačkim iskustvom, objavljenim istraživačkim publikacijama, prethodnim stipendijama i nagradama, dvije preporuke sa imenima, pozicijama i telefonskim brojevima relevantnih osoba)
– kopije akademskih transkripata.

ROK ZA PRIJAVU:

Krajnji rok za dostavljanje prijava je 06. oktobar 2017. godine.

VIŠE INFORMACIJA

Osnovan 1853. godine, Univerzitet u Melburnu je javna institucija koja doprinosi društvu u istraživanju, učenju, podučavanju i angažovanju. Univerzitet je među vodećim univerzitetima u svijetu, sa međunarodnim rangiranjem svjetskih univerziteta koji su ga plasirali kao broj 1 u Australiji i broj 33 u svijetu.

Detaljnije: Istraživački program na Univerzitetu u Melburnu

Iz oblasti geografije preporučujemo i Stipendije za osnovne studije Toronto univerziteta .