mladiinfo

Kotzen stipendija za brucoše

Simmons College nudi Kotzen stipendiju studentima koji žele da se upišu na osnovne studije u trajanju od četiri godine. Stipendija je otvorena za sve državljane a kanditati treba da se upišu na jesenji semestar.

Kandidati moraju osigurati rezultat od najmanje 28 na ACT testu, 1300 na novom SAT- u ili 1250 (stari SAT – CR + M) sa najmanje 600 u svakoj kategoriji SAT-a .

Rezultati TOEFL-a i SAT-a ili ACT-a bi trebalo da prilože studenti kojima engleski jezik nije maternji. Kandidati moraju imati GPA od najmanje 3.5, moraju završiti pripremni nastavni program za fakultete (College preparatory curriculum (CPC)), zajedno sa naprednim kursom matematike. Takođe je potrebno imati dokaz o priznanjima, naprednim plasmanima (AP) i međunarodnoj maturi (IB).
Potrebno je dostaviti esej (maksimalno 250 riječi) u kome bi kandidati objasnili na koji način bi iskoristili dodatnih 3 000 dolara i formalni esej (maksimum 500 riječi) u kome bi kandidati objasnili kako žene mogu pokrenuti promjene u današnjem svijetu.
Stipendija je u potpunosti finansirana. Obuhvata punu školarinu, obavezne takse, smještaj i 3 000 dolara za studiranje u inostranstvu.
Rok za prijave je prvi decembar 2017. godine. Detaljnije informacije mogu se naći na: http://www.simmons.edu/…/scholarships/kotzen-scholarship.