mladiinfo

MANS-u potrebna tri radnika

Mreža za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) iz Podgorice raspisuje konkurs za tri radna mjesta.

OBLAST:

Kordinacija, menadžment, NVO, asistent u istraživanju

OPIS

NVO MANS objavljuje poziv za prijem radnika na poziciji koordinatora. Otvorena su dva radna mjesta. Poželjno je da aplikanti imaju završen neki od sljedećih fakulteta: Fakultet političkih nauka, Pravni ili Ekonomski fakultet. Prednost mogu imati aplikanti sa iskustvom:
• u oblastima kojima se Mans bavi;
• u upravljanju ljudskim resursima i projektima;
• u radu u NVO sektoru ili u međunarodnim organizacijama;
• u odnosima sa javnošću odnosno medijima.
Aplikanti su obavezni da odrade probni rad u trajanju od jednog do tri mjeseca.
Obezbijeđena je zarada u iznosu od najmanje 600 eura (neto) sa punim porezima i doprinosima, a postoji i mogućnost napredovanja nakon završenog probnog rada.

Pored gore navedenog NVO MANS objavljuje poziv za jedno radno mjesto za asistenta u istraživačkom centru. Za radno mjesto asistenta u istraživačkom centru poželjno je iskustvo u novinarskom ili istraživačkom poslu.

USLOVI

Da bi se prijavili za bilo koju od navedenih pozicija aplikanzi moraju da imaju dobro znanje engleskog jezika i napredan nivo znanja rada na računaru.

NAČIN PRIJAVE

Svi koji žele da učestvuju na konkursu za navedena radna mjesta moraju dostaviti biografiju i motivaciono pismo na mejl adresu:
ljudski.resursi@mans.co.me

ROK ZA PRIJAVU:

21. januar 2018. godine.

VIŠE INFORMACIJA

MANS je nevladina organizacija koja se bori za bolji kvalitet života građana Crne Gore kao i protiv korupcije i organizovanog kriminala. Zvanični sajt organizacije je www.mans.co.me.