Mladiinfo volonterski program u Slovačkoj

Pozivaju se svi međunarodni zainteresovani kandidati da se prijave za interkulturalni trening pod nazivom BeNovative koji organizuje ReCreativiti organizacija za socijalno preduzetništvo i Mladiinfo Slovensko, a koji je podržan od strane Erasmus plus programa.

Održivi razvoj je je jedan od najvećih izazova 21. vijeka, a na kraju programa se očekuje da učesnici sami pronađu rješenja koja će doprinijeti da se ovaj problem riješi.
Cilj obuke je da se u okviru tema održivosti uči o njenom ekonomskom, ekološkom i društvenom uticaju i utvrdi odgovornost pojedinaca u zajednici društvenih preduzeća.

Ciljevi koji se žele postići na ovoj obuci su:
– da saznaju i primjenjuju praktičan set preduzetničkih vještina kako bi pronašli inspirativnu aktivnost koja donosi prihod,
– da razviju vještine kreativnosti i preduzetništva kroz kreativne tehnike za reciklažu i druga sredstava samo- izražavanja,
– da promovišu inovacije u radu sa mladima pimjenom metode kreativnog recikliranja i preduzetničkog obrazovanja,
– promovisanje stabilnosti u upravljanju, životnom učenju i ekološkim aspektima među mladim radnicima.

Kandidati moraju biti stariji od 18 godina.
Na ovom programu će učestvovati 25 učesnika plus tri polaznika iz svih partnerskih organizacija iz sedam zemalja.
Troškovi za smještaj i hranu su u potpunosti pokriveni od strane Erasmus plus programa.
Putni troškovi će se u potpunosti refundirati.

Krajnji rok za prijave je prvi oktobar 2016. godine.
Da bi se informisali o ovom programu kandidati svoja pitanja mogu poslati na sljedeću mejl adresu:
info@mladiinfo.sk.
Da bi saznali više informacija o ovom treningu i da bi se prijavili onlajn kandidati mogu posjetiti zavanični sajt organizacije na: http://www.mladiinfo.eu/…/TC-BeNovative-call-for.