M!M na predavanju o IPA II programu

Predstavnica NVO Mladiinfo Montenegro učestvovala je na predavanju i u diskusiji na temu “Indirektno upravljanje fondovima Evropske unije za nevladine organizacije – perspektive i mogućnosti u okviru IPA II (2014-2020)”.

Događaj je organizovala Kancelarija za saradnju sa NVO u PR centru u okviru projekta “Tehnička podrška razvoju institucionalnih mehanizama saradnje Vlade i NVO u Crnoj Gori”.

Ekspert na projektu Sandro Novosel iz Hrvatske predstavio je iskustva te zemlje u decentralizovanom upravljanju fondovima EU za civilno društvo i preporuke za Crnu Goru. On je naglasio da je NVO sektor prepoznat kao partner u razvoju i demokratizaciji javne uprave. Dodao je da organizacije moraju biti konstruktivni i proaktivni partner. Novosel je kazao i da je u Hrvatskoj neophodno sufinansiranje za EU projekte nevladinih organizacija obezbijeđeno kroz lutrijska sredstva.

14961507_913755462092206_166348102_n

Preporuke za Crnu Goru su:
– osnivanje Jedinice za implementaciju projekata u Kancelariji za
saradnju sa NVO
– jačanje kapaciteta Kancelarije za implementaciju EU projekata
– izmijeniti i dopuniti Višegodišnji akcioni plan 2015-2017, sektorske operativne programe za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu politiku, kao i Strateški dokument.

Rukovoditeljka Kancelarije za saradnju sa NVO Danka Latković poručila je da ” samo zajedno možemo da izgradimo održiv sistem i povučemo što više sredstava za projekte”.

Iva Vujović iz Ministarstva finansija predstavila je institucionalni
okvir za upravljanje sredstvima IPA II, kao i pravni osnov.

Miodrag Račeta iz Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija predstavio je prekogranične i transnacionalne programe, kojih ima devet.

Projekat “Tehnička podrška razvoju institucionalnih mehanizama
saradnje Vlade i NVO u Crnoj Gori” počeo je u maju 2016. i trajaće do maja 2018. godine, a sprovodi ga WYG International u konzorcijumu sa WYG savjetovanja d.o.o.

14971434_913755362092216_1263670215_n