m!M održala radionicu u Domu učenika 

NVO Mladiinfo Montenegro održala je 03.10.2023. godine edukativnu radionicu na temu “Kriminal i korupcija” u prostorijama JU Dom učenika i studenta “Braća Vučinić”. 

Prisutni đaci imali su priliku da se edukuju o kriminalu i korupciji kao rastućim problemima društva, naučili kako da prijave ta krivična djela, a takođe su se upoznali sa prilikama za prakse i putovanja koje NVO Mladiinfo Montenegro nudi srednjoškolcima.

Đaci su naučili kako se korupcija definiše širom svijeta, koje vrste korupcije postoje, kao i koja je uloga Agencije za sprječavanje korupcije (ASK), policije i tužilaštva u borbi za antikorupciju.

Na radionici je takođe objašnjeno šta je kriminal i koje sve vrste kriminala postoje.

Završni dio radionice, ali ne manje značajan, bio je posvećen učenju đaka kako podnijeti prijavu ASK-u, ali i svim nadležnim državnim organima.

Tokom interaktivnog dijela radionice, đaci su pokazali obaviještenost o problemima korupcije i kriminala, ali i zainteresovanost ka sticanju novih znanja.

Radionica je dio projekta “Building Resilience Through Information” čiji je cilj uticanje na smanjenje kriminala i korupcije među mladima u Nikšiću kroz podizanje svijesti. Projekat finansiraju OEBS, Vlada Italije i GI-TOC.