mladiinfo

Potrebni koordinatori Aktivnoj zoni na Cetinju

Nevladina organizacija Aktivna zona objavljuje konkurs za prijem kandidata na radne pozicije koordinatora/ke Društvenog centra na Cetinju i koordinatora/ke Fondacije mladih.

 

OBLAST:

 

koordinacija, menadžment, NVO

 

OPIS

 

Otvorene su dvije radne pozicije u okviru Upravnog odbora organizacije – koordiantor/ka Društvenog centra i koordinator/ka Fondacije mladih. Odgovornosti se razlikuju u zavisnosti od pozicije:

• Koordinator/ka Društvenog centra će biti zadužen/a za pripremanje godišnjih planova rada Centra, odnosno sprovođenje aktivnosti u Centru u skladu sa ciljevima i vrijednostima organizacije. Centar je prostor namijenjen organizovanju edukativnih radionica/predavanja, diskusija, projekciji filmova i drugim aktivnostima koje imaju za cilj da stvore dobro informisane i odgovorne građane/ke.

• Koordinator/ka Fondacije će raditi na polju promocije i afirmacije filantropskog djelovanja građana/ki (dobrovoljno davalaštvo). Koordinator/ka će biti zadužen/a za osmišljavanje i sprovođenje donatorskih akcija u cilju rješavanja problema u zajednici.

Za pomenute pozicije nije predviđen honorar. Kao članovi/ce Upravnog odbora, kandidati/kinje će biti u mogućnosti da učestvuju u pripremanju godišnjih planova rada organizacije i drugih dokumenata bitnih za razvoj organizacije. Takođe, isti će biti u prilici da učestvuju u pripremi projektnih prijedloga u okviru kojih je moguće obezbijediti honorarnu nadoknadu za rad.

 

USLOVI

 

Pravo na prijavu ostvaruju svi entuzijastični građani i građanke koji imaju više od 16 godina, zainteresovani su za razvoj demokratije, građanskog aktivizma, učešća građana u procesu donošenja odluka i veću povezanost zajednice u cilju rješavanja zajedničkih problema.

 

NAČIN PRIJAVE

 

Prijave se podnose elektronskim putem na e-mail adresu: info@aktivnazona.me. Potrebno je dostaviti CV i kratko motivaciono pismo (najviše 10 rečenica). Kandidati/kinje koji ispunjavaju uslove, biće pozvani na intervju kako bi sa predstavnicima organizacije razgovarali o svojim idejama i prijedlozima za dalji rad.

 

ROK ZA PRIJAVU:

 

26. decembar 2017. godine

 

VIŠE INFORMACIJA

 

Aktivna zona je nevladina, neprofitna i nestranačka organizacija koja okuplja grupu kreativnih ljudi uvijek motivisanih za nove akcije. U oblasti djelovanja Aktivne zone spadaju zaštita životne sredine, zaštita ljudskih i manjinskih prava, prava životinja, podsticanje volonterizma kod mladih i razni oblici neformalne edukacije.