Prijavite se za Treći evropski forum mladih lidera

Salto Youth poziva sve zainteresovane da se prijave za Treći Evropski Forum Mladih Lidera koji će se organizovati u Katovicama, Poljska, u periodu od 24. do. 26. aprila.

OBLAST:

omladinski rad

OPIS

Evropski forum mladih lidera je prateći događaj Evropskog ekonomskog kongresa. Učesnici iz cijele Evrope imaće priliku da razgovaraju o različitim važnim aspektima današnje Evrope sa posebnim fokusom na međunarodnu saradnju mladih. Tokom događaja učesncici će imati priliku da saznaju šta mlade ljude podstiče na djelovanje a šta ih blokira, čime mladi žele da se bave, a gdje im nedostaje iz perspektive starije generacije.

U okviru foruma mladi učesnici mogu da upoznaju predstavnike privrede i lidere mišljenja prisutnih na kongresu, dok se gosti kongresa pozivaju da učestvuju u aktivnostima Evropskog foruma mladih lidera. Glavne teme foruma će biti: obrazovanje za budućnost, profesije budućnosti, društvena uključenost. Kako bi bili dio ogromnih aktivnosti EU u programu Evropskog foruma mladih lidera biće predstavljena inicijativa EuroSkills2023 Gdansk uz najbolja rješenja u oblasti stručnog obrazovanja i obuke, kao i saradnju između sektorskog obrazovanja.

Učesnici iz Zapadnog Balkana neće plaćati participaciju, dok će smještaj i obrok biti obezbijeđeni, kao i troškovi putovanja.

USLOVI

Mogu se prijaviti svi zainteresovani mladi lideri, ljudi, studenti, omladinski aktivisti, itd.

NAČIN PRIJAVE

Kako biste se prijavili potrebno je posjetiti link: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/3rd-european-forum-of-young-leaders.11161/

ROK ZA PRIJAVU:

10.04.2023. godine

Detaljnije na:

https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/3rd-european-forum-of-young-leaders.11161/