na slici je logo za ju muzeji i galerije

Prijavite se za VI Međunarodni bijenale akta „Marko Krstov Gregović”

JU Muzeji i galerije Budva poziva sve zainteresovane umjetnike da se prijave za VI Međunarodni bijenale akta „Marko Krstov Gregović” koji će se održati u julu u Petrovcu.

 

OBLAST:

umjetnost

 

OPIS

Bijenale akta malog formata biće održano u julu 2024. godine u Spomen domu „Crvena komuna“ u Petrovcu. Bijenale je nagradnog karaktera, pristigle radove selektovaće stručni žiri i biće dodijeljeno pet novčanih nagrada i pet pohvala.

 

USLOVI

Mogu se prijaviti svi zainteresovani.

 

NAČIN PRIJAVE

Kako biste se prijavili potrebno je da popunite aplikacionu formu koju ćete preuzeti na zvaničnoj web stranici sajta.

 

ROK ZA PRIJAVU:

15.03.2024.

 

Detaljnije na:

https://muzejiigalerijebd.me/otvoren-poziv-za-vi-medunarodni-bijenale-akta-marko-krstov-gregovic-i-open-call-for-vi-international-biennial-of-nude-marko-krsto-gregovic/