Rondine trening program u Italiji

Rondine Citadela Della Pace program 2018. je dvogodišnji trening program za mlade u okviru kojeg učesnici aktivno rade na razvijanju projekata sa socijalnim, političkim i ekonomskim uticajem, koji doprinose mirnom razvoju svojih zemalja i svijeta.

OBLAST:

sociologija, politika i ekonomija.

OPIS

Rondine fakultet, sa sjedištem u Italiji, predlaže originalne programe obuke za mlade koji dolaze iz različitih kultura ili iz zemalja u oblastima sukoba. Program ih uči da razumiju sopstveni sukob i prihvate da žive sa neprijateljem.
Studenti dobijaju visokokvalitetnu obuku o temama vezanim za upravljanje sukobima, poboljšavaju vještine komunikacije i upoznaju se sa neophodnim metodologijama za stvaranje konkretnih mogućnosti.
Pored ove specifične obuke, studenti razvijaju profesionalni i akademski, personalizovani nastavni plan i program, pohađajući magistarske studije ili visoku stručnu obuku.

Tokom cijelog perioda boravka, udruženje pokriva:
• troškove obuke.
• troškove smještaja i pansiona
• troškove akademske ili stručne obuke.

Lični troškovi nijesu pokriveni.

USLOVI

Za program se mogu prijaviti učesnici od 21-28 godina koji moraju posjedovati bachelor diplomu.
Kanididati treba da posjeduju:
• spremnost za rad na temama konflikta zemlje porijekla i konflikata uopšte;
• sposobnosti liderstva;
• vještine javnog govora i komunikacije;
• predispozicije za timski i grupni rad;
• odgovornost;
• spremnost na građansko angažovanje i volontiranje;
• predispozicije za preduzetništvo i društvene inovacije;
• projektno orijentisan stav, sa ciljem implementacije socijalnih projekata nakon povratka u svoju matičnu zemlju;
• znanje o civilnom društvu i neprofitnom sektoru;
• senzibilitet za globalnu održivost ili bar za neku od sljedećih tema: klimatske promjene, saradnja, socijalna pomoć, civilna i socijalna ekonomija.

NAČIN PRIJAVE

Prijave se podnose onlajn a svi dokumenti mogu se naći na linku

ROK ZA PRIJAVU:

26. januar 2018. godine

Detaljnije na: Rondine