„Socijalni servisi podrške za osobe sa invaliditetom“

Članovi NVO Mladiinfo Montenegro prisustvovali  su  seminaru „Socijalni servisi podrške za osobe sa invaliditetom“ koji se održao u Podgorici 12. i 13. juna 2014. godine. 

Učesnici seminara koji je organizovala Mreža za edukaciju i razvoj servisa podrške za OSI (MERSP) diskutovali su o servisima podrške za osobe sa invaliditetom, podržanom stanovanju kao socijalnom servisu podrške i akreditaciji programa i licenciranju ustanova za obrazovanje odraslih. Nakon održanih prezentacija prisutni predstavnici NVO sektora usaglasili su se da samo zajedničkim snagama mogu doprinijeti socijalnoj inkluziji osoba sa invaliditetom, za šta je, a priori, neophodno mijenjanje postojećih i donošenje novih zakona i zakonskih akata iz oblasti invalidnosti, sve u skladu sa međunarodnim standardima.