mladiinfo

Konsultacije o učešću građana u donošenju odluka

Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) poziva građane, NVO i predstavnike lokalnih samouprava da se prijave za učešće u konsultacijama na temu učešća građana u donošenju odluka koje će biti održane 10. novembra od 11:00 do 13:00 časova u hotelu CentreVille u Podgorici.

OBLAST:

aktivno učešće

OPIS

Konsultacije su dio projekta “Moja zajednica – Snažna zajednica!” koji se realizuje u saradnji sa Udruženjem za razvoj civilnog društva (URCD) iz Bijelog Polja i Aktivne zone sa Cetinja, a finansiran je od strane Evropske unije.

Cilj konsultacija je da se dobiju komentari i sugestije od lokalnih službenika, nevladinih organizacija i građana vezano za njihove mogućnosti za efikasno učešće u donošenju odluka, a sve u cilju pripreme modela akata koji regulišu učešće građana i NVO na lokalnom nivou i transparentnost lokalnih samouprava.

Organizator će pokriti putne troškove za učesnike van Podgorice, pri čemu su kandidati u obavezi da sačuvaju račun za autobusku kartu ili gorivo.

USLOVI

Mogu se prijaviti lokalni službenici, NVO i građani iz centralnog regiona Crne Gore ( Podgorica, Danilovgrad, Nikšić i Cetinje ).

NAČIN PRIJAVE

Kandidati moraju potvrditi svoje prisustvo putem telefona na broj: 020/219-121 ili na e-mail adresu: rados.musovic@crnvo.me.

ROK ZA PRIJAVU:

8. novembar 2017. godine.

VIŠE INFORMACIJA

Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) je neprofitna, nevladina organizacija koja je osnovana i registrovana u septembru 1999. sa ciljem da unaprijedi položaj nevladinih organizacija u Crnoj Gori i otvori put ka većoj demokratizaciji države i društva uopšte.

Detaljnije: Konsultacije o učešću građana u donošenju odluka