UNFPA dodjela nagrada u Bosni i Hercegovini 2017.

Pozivaju se svi zainteresovani da se prijave za UNFPA dodjelu nagrada koje će se održati u Bosni i Hercegovini.
Populacijski fond Ujedinjenih nacija je vodeća agencija UN-a u izgradnji svijeta u kojem je svaka trudnoća poželjna, svako radjanje je sigurno i svaka mlada osoba je u mogućnosti da ostvari svoj potencijal.
Dodjela nagrada je uvedena kako bi se odalo priznanje nastojanjima preduzetim u BiH koji se suprotstavljaju društvenim stereotipima u cilju razbijanja predrasuda prema marginalizovanim grupama ili značajnom doprinosu u unapredjenju prava ljudi u jednoj od četiri ključne prioritetne oblasti:
• Seksualno i reproduktivno zdravlje
• Adoscelenti i mladi
• Rodna jednakost i osnaživanje žena s fokusom na seksualno nasilje
• Populacijska dinamika s fokusom na starenje
Zainteresovani predloge mogu slati na mejl adresu bosnia-herzegovina.office@unfpa.org najkasnije do 17. Novembra 2017.