mladiinfo

Doktorske stipendije na Univerzitetu u Mančesteru

Univerzitet u Mančesteru objavljuje konkurs za dodjelu doktorskih stipendija međunarodnim studentima za akademsku 2018/19 godinu.

OBLAST:

ekonomija, filozofija, politika, društvena antropologija, društvena statistika, sociologija

OPIS

Program traje tri godine, s tim što će se na kraju svake godine vršiti procjena postignutih akademskih rezultata kandidata, od čega će zavisiti nastavak saradnje. Stipendije pokrivaju sve troškove školarine i godišnju naknadu u visini od 14,296 BRP, a korisnici imaju pravo i na dodatna sredstva na račun istraživanja.

USLOVI

Kandidati moraju priložiti bečelor ili ekvivalentnu diplomu iz relevantne obasti, kao i magistarsku diplomu iz relevantne oblasti. Transkripti će biti pažljivo pregledani kako bi se utvrdilo da kandidati imaju potrebne kvalifikacije. Uspješnim kandidatima će biti zakazan intervju.

NAČIN PRIJAVE

Prijave se podnose elektronskim putem. Potrebno je popuniti online prijavni obrazac i uz njega dostaviti:
– dvije akademske preporuke
– kopije diploma i transkripte
– CV
– ime odabranog supervizora.

ROK ZA PRIJAVU:

03. februar 2018. godine.

VIŠE INFORMACIJA

Univerzitet u Mančesteru je javna istraživačka ustanova osnovana 2004. godine spajanjem Instituta za nauku i tehnologiju i Univerziteta Viktorija.

Detaljnije: Doktorske stipendije na Univerzitetu u Mančesteru