mladiinfomne

Western Balkans Fund grantovi za projekte

Fond Zapadni Balkan (Western Balkans Fund – WBF) objavio je Prvi poziv pravnim licima, neprofitnim i nevladinim organizacijama za dostavljanje regionalnih projektnih predloga.

 

OBLAST:

 

kulturna saradnja, obrazovna i naučna razmjena, održivi razvoj

 

OPIS

 

WBF će finansirati male i srednje projekte sa glavnim ciljem povećanja regionalne i prekogranične saradnje i jačanja regionalne kohezije između njenih članica – Albanija, Bosna i Hercegovina, Makedonija, Crna Gora, Kosovo i Srbija. Promocija prekogranične saradnje, rodne ravnopravnosti i omladina su unakrsna pitanja koja pokrivaju sve aktivnosti u okviru ključnih područja aktivnosti WBF-a. Prijave za projekat moraju obuhvatiti bar jednu od navedenih oblasti djelovanja:

1) kulturna saradnja;
2) obrazovne i naučne razmjene;
3) održivi razvoj.

Ukupan indikativni iznos koji je dostupan u okviru Poziva za podnošenje predloga iznosi 230 000 EUR, dok bilo koji grant zatražen u okviru Poziva ne može iznositi više od 12 000 eura. Finansiranje grantova koje podržava WBF ne smije preći 80 odsto ukupnih prihvatljivih troškova aktivnosti. Razlika između ukupnih troškova aktivnosti i iznosa koji se traži od WBF-a mora se finansirati iz sljedećih izvora (bez WBF-a):

1) korisnik (samofinansirajući i / ili doprinosi u naturi);

2) finansijski doprinosi drugih donatora;

3) doprinosi u naturi od trećih lica (samo u opravdanim slučajevima).

 

USLOVI

 

Pravo na prijavu ostvaruju aplikanti koji formiraju projektna partnerstva. Projektno partnerstvo sastoji se od vodećeg aplikanta i najmanje dva partnera projekta. Partnerske strane moraju poticati iz najmanje tri različite članice WBF-a.

Kvalifikovani vodeći aplikant je direktno odgovoran za pripremu i upravljanje projektom i relevantnim akcijama zajedno sa projektnim partnerima (ne djeluje kao posrednik) – pravno lice osnovano u okviru WB6, neprofitna i organizacija civilnog društva, ili organizacija koja pripada jednoj od sljedećih kategorija:

– lokalni ili regionalni javni subjekt, ili udruženje lokalnih ili regionalnih javnih lica;

– poslovna udruženja: poslovne grupe, poljoprivredna udruženja, privredna komora, turistička udruženja, itd;

– obrazovne ustanove: univerzitet, škola, institut, biblioteka, istraživački centar, akademija nauka / muzike / umjetnosti, itd;

– institucija za kulturu ili sport: muzej, umjetnička galerija, pozorište, biblioteka ili udruženje kulturnih institucija, sportsko udruženje, druga udruženja, itd.

Projektni partneri učestvuju u projektovanju i implementaciji projekta, a njihovi troškovi podliježu istim uslovima koji važe za troškove vodećeg aplikanta. Takođe, partneri projekta moraju da zadovolje kriterijume podobnosti koji važe za vodećeg aplikanta.

U okviru Poziva za podnošenje predloga, organizacija može podnijeti samo jednu prijavu kao vodeći aplikant i / ili jednu aplikaciju kao projektni partner.

 

NAČIN PRIJAVE

 

Prijave se podnose isključivo putem e-mail pošte na adresu: WBFapplications@westernbalkansfund.org. Potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju na engleskom jeziku:

1) aplikacioni formular;

2) indikativni vremenski plan;

3) logični okvir;

4) budžet;

5) izjavu vodećeg aplikanta.

 

ROK ZA PRIJAVU:

 

22. decembar 2017. godine do 23:59 h

 

VIŠE INFORMACIJA

 

WBF ima za cilj podsticanje saradnje između svojih članova, jačanje odnosa i regionalne kohezije, kao i unapređenje integracije u Evropsku uniju. Fond Western Balkans nastoji da ostvari ciljeve podržavajući zajedničke regionalne projekte kroz razmjenu iskustava ljudi i upoznavanje sa vrijednostima, tradicijom i kulturom svojih zemalja.

Detaljnije: Western Balkans Fund grantovi za projekte