Bečelor stipendije Wells Mountain fondacije

Wells Mountain fondacija objavljuje poziv za program stipendiranja koji omogućava studiranje na bilo kom svjetskom univerzitetu.

OBLAST:

pravo, političke nauke, ekonomija, fizika, matematika, biologija kao i sve druge oblasti.

OPIS

U okviru programa aplikantima se nudi mogućnost da pohađaju studije na bilo kom svjetskom univerzitetu ili koledžu. Stipendije se dodjeljuju za akademsku 2018/2019 godinu. U okviru programa aplikantima se nudi mogućnost da pohađaju studije u svojoj zemlji ili inostranstvu. Dodjeljuju se stipendije koje pokrivaju troškove studiranja u vidu materijala, knjiga i školarine.

USLOVI

Pravo da se prijave imaju aplikanti koji se upisuju na osnovne studije u nekoj od gore navedenih kao i mnogih drugih oblasti. Da bi bili dio programa aplikanti moraju ispuniti sljedeće uslove:
• da posjeduju dobar akademski potencijal;
• da imaju dobro znanje engleskog jezika;
• da posjeduju diplomu srednje škole;
• da imaju dobro znanje engleskog jezika.

NAČIN PRIJAVE

Da bi bili dio programa aplikanti moraju ispuniti onlajn aplikacionu formu koja se nalazi na zvaničnom sajtu fondacije.

ROK ZA PRIJAVU:

prvi april 2018. godine.

VIŠE INFORMACIJA

Detaljnije informacije o programu mogu se naći na zvaničnom sajtu fondacije na linku:
Bečelor stipendije Wells Mountain fondacije.