mladiinfo

Doktorske stipendije Cologne univerziteta u Njemačkoj

Cologne univerzitet iz Njemačke objavljuje poziv za program stipendiranja za studente koji se upisuju na doktorske studije u svim oblastima koje su u ponudi Univerziteta.

Da bi bili dio ovog programa kandidati moraju ispuniti sljedeće uslove: da imaju dobra akademska dostignuća i dobre rezultate istraživačkog projekta, dobru finansijsku situaciju i da se doktorat završi u roku od 12 mjeseci. Univerzitet dodjeljuje stipendije u iznosu od 900 eura na mjesečnom nivou. Da bi bili dio ovog programa kandidati moraju popuniti onlajn aplikacionu formu koja sadrži fotografiju i u okviru nje dostaviti sljedeću dokumentaciju: popunjen i potpisan CV, motivaciono pismo, pismo preporuke od profesora sa fakulteta na kome je kandidat pohađao dosadašnje studije i dokaz o trenutnoj finansijskoj situaciji. Prijave za ovaj program otvorene su najkasnije do 15. septembra 2017. godine.

Detaljnije indormacije o ovom programu mogu se dobiti sa sljedeće mejl adrese: international-doctoral-students@verw.uni-koeln.de.