mladiinfo

Potreban saradnik HRW Odjeljenju za ljudska prava

Odeljenje za ljudska prava u Evropi i Centralnoj Aziji (The Europe and Central Asia division of Human Rights Watch – ECA) traži visoko motivisanog kandidata za pružanje administrativne podrške timu u Belgiji ili Njemačkoj.

OBLAST:

društvene nauke, ljudska prava, međunarodni odnosi i srodne oblasti

OPIS

U okviru radnog angažmana, stručni saradnik izvještava zamjenika direktora u Londonu u Odjeljenju ECA koje nadgleda rad u regionu EU-a, Zapadnog Balkana i Turske. Takođe pomaže direktoru iz Berlina i drugim ECA članovima. Uspješan kandidat će početi sa radom najkasnije do
decembra 2017. godine u Briselu ili u kancelariji u Berlinu. Radni angažman uključuje konkurentnu platu i brojne beneficije.

Odgovornosti stručnog saradnika podrazumijevaju sljedeće:

– obezbjeđivanje svakodnevne administrativne podrške osoblju odjeljenja koje je smješteno u više kancelarija, uključujući: raspoređivanje, organizovanje putovanja, pomoć pri izvještavanju o troškovima, pripremanje i vođenje zapisnika sa sastanaka, pomoć pri izdavanju viza i drugih putnih isprava, održavanje obimne arhive dokumenata, kao i odgovaranje na zahtjeve za informacijama;

– pomaganje u pripremi, izradi, korekciji, uređivanju, formatiranju i/ili distribuciji materijala kao što su izvještaji, tabele, grafikoni, bilješke, publikacije i web sadržaji;

– održavanje komunikacije između kancelarija HRV-a, osoblja i spoljnih partnera;

– pomaganje u istraživanju, praćenju vijesti, elektronskih isječaka i prevoda;

– pomaganje Savjetodavnom odboru pri sastancima i posebnim događajima;

– pomaganje pri zapošljavanju i koordinaciji stažista;

– obavljanje drugih dužnosti po potrebi.

USLOVI

Pravo na prijavu ostvaruju kandidati koji na početku radnog angažmana imaju dozvolu za rad u Belgiji ili Njemačkoj koja važi na dvije godine. Mogu se prijaviti kandidati koji ispunjavaju sljedeće uslove:

– kandidat ima diplomu iz oblasti ljudskih prava, međunarodnih odnosa, društvenih nauka ili srodnih oblasti;

– kandidat ima najmanje godinu dana relevantnog radnog iskustva;

– kandidat ima prethodno radno iskustvo u administraciji;

– kandidat ima dobre organizacione i komunikacione vještine (na engleskom jeziku)

– kandidat posjeduje dobro znanje turskog, bosanskog/hrvatskog/srpskog, njemačkog ili nekog drugog evropskog jezika;

– kandidat ima izraženo interesovanje za međunarodna ljudska prava;

– kandidat ima sposobnost da dobro radi pod pritiskom i odredi prioritete sa minimalnim nadzorom i samostalnim radom;

– kandidat poznaje rad sa MS Office paketom;

– kandidat može povremeno putovati u druge zemlje u ECA regionu, ukoliko je potrebno zbog izveštaja ili da bi pružio pomoć administraciji.

NAČIN PRIJAVE

Da bi se prijavili, kandidati se moraju registrovati, a zatim popuniti online prijavni obrazac. Ukoliko dođe do poteškoća sa prijavnim procesom, aplikanti se mogu obratiti na e-mail adresu: recruitment@hrv.org.

ROK ZA PRIJAVU:

29. oktobar 2017. godine.

VIŠE INFORMACIJA

Odjeljenje za ljudska prava u Evropi i Centralnoj Aziji radi na unapređivanju ljudskih prava širom Evrope, Kavkaza, centralne Azije i Turske. Organizacija ima širok opseg rada – od sprovođenja istraga, pisanja izvještaja, do savjetovanja i informisanja.

Detaljnije: Potreban saradnik HRW Odjeljenju za ljudska prava

Iz oblasti društvenih nauka predlažemo i Ljetnji program stažiranja u Google kompaniji