mladiinfo

Master stipendije na univerzitetu u Africi

Forum regionalnih univerziteta u oblasti agrikulture (RUFORUM) u saradnji sa Univerzitetom za menadžment i tehnologiju (UTAMU) dodjeljuje deset master stipendija.

 

OBLAST:

računarstvo

OPIS

RUFORUM-UTAMU program stipendiranja obezbjeđuje deset stipendija koje finansiraju jednu od dvije godine studija i pokrivaju troškove školarine, dok ostale troškove pokrivaju kandidati. U okviru UTAMU univerziteta, koji je akreditovan od strane Nacionalnog savjeta za visoko obrazovanje u Ugandi, studenti mogu pohađati kurseve iz oblasti informacionih sistema, informacionih tehnologija, računarskih nauka, bezbjednosti u računarstvu, biznisa, menadžmenta i drugih.

USLOVI

Stipendije su namijenjene studentima koji namjeravaju da upušu master studije na privatnom Univerzitetu za menadžment i tehnologiju u Ugandi. Pravo na prijavu imaju kandidati iz svih zemalja koji su akademski zainteresovani za navedene oblasti.

NAČIN PRIJAVE

Potrebno je da kandidat napiše svoju istraživačku tezu na kraju master programa i isti završi u roku od dvije godine. Prijave se dostavljaju elektronskim putem, a uz popunjavanje prijavnog obrasca je potrebno dostaviti i relevantnu dokumentaciju (akademske transkripte i dr.) i rad u kojem se predstavlja sažetak istraživačkog rada i plana.

ROK ZA PRIJAVU:

10. oktobar 2017. godine.

VIŠE INFORMACIJA

Detaljnije: Master stipendije na univerzitetu u Africi