mladiinfo

Master stipendije u oblasti kompjuterskih nauka

Fakultet za kompjuterske i informacione nauke u okviru univerziteta u Ljubljani objavljuje poziv za program stipendiranja koji im omogućava studiranje u toj instituciji.

OBLASTI:

kompjuterske i informacione nauke.

OPIS

U okviru programa aplikantima se nudi mogućnost da pohađaju studije u gore navedenim oblastima. Stipendije se dodjeljuju za narednu akademsku godinu. U okviru programa aplikantima su pokriveni svi troškovi studiranja. Pored toga aplikantima se nude mnogi drugi benefiti.

USLOV

Pravo da se prijave imaju aplikanti koji se upisuju na master i doktorske studije u gore navedenim oblastima. Da bi bili dio programa aplikanti moraju ispuniti sljedeće uslove:
• da posjeduju diplomu prethodnog nivoa studija;
• da posjeduju dobar akademski potencijal;
• da imaju dobro znanje engleskog jezika.

NAČIN PRIJAVE

Da bi bili dio programa aplikanti moraju da popune onlajn aplikacione forme koja se nalazi na zvanilčnom sajtu univerziteta.

ROK ZA PRIJAVU:

Rokovi variraju u zavisnosti od nivoa studija na koje se aplikant upisuje.
• za osnovne studije: 20. april 2018;
• za master studije: 31. avgust 2018;
• za doktorske studije: prvi jun 2018.

Detaljnije na:

https://fri.uni-lj.si/en.