mladiinfo

m!M predstavlja „prečicu za prilike“ u Podgorici

U okviru projekta “mladiinfo.me – prečica za prilike”, NVO Mladiinfo Montenegro (m!M) organizuje radionicu o obrazovnim prilikama za mlade 28. novembra 2017. godine sa početkom u 12:00h u Omladinskom centru u Podgorici.

 

OBLAST:

 

obrazovanje i mobilnost mladih

 

OPIS


m!M realizuje radionicu u saradnji sa lokalnim samoupravama, srednjim školama, fakultetima, Omladinskim centrom Podgorica, Omladinskim klubom Berane, Savjetom za mlade Berane, uz finansijsku pomoć Ministarstva sporta. Radionica je namijenjena svim mladim ljudima koji žele da se informišu o prilikama za akademsko i profesionalno usavršavanje koje su dostupne u Crnoj Gori i inostranstvu. Događaj će se održati 28. novembra 2017. godine u Omladinskom centru sa početkom u 12:00 h.

Cilj informativno – edukativne radionice jeste promocija obrazovne mobilnosti mladih i povećanje njihove informisanosti o postojećim prilikama – bilo da se radi o treninzima, stipendijama, raznim obukama, volontiranju, stažiranju, zapošljavanju, konkursima ili događajima.

Osim prilika za usavršavanje koje su dostupne mladima iz Crne Gore, m!M će predstaviti i mobilnu aplikaciju koja je nastala u okviru pomenutog projekta. Mobilna aplikacija “m!M prilike za mlade” može se preuzeti sa Google Play prodavnice. Mladima će putem aplikacije biti dostupnije prethodno pomenute prilike za usavršavanje. Takođe, učesnicima će biti predstavljen animirani video spot koji je nastao u okviru projekta, a za potrebe promocije mobilne aplikacije.

 

USLOVI

 

Pravo na učešće imaju svi mladi zainteresovani za svoj akademski i profesionalni razvoj.

 

 

NAČIN PRIJAVE

 

Nije potrebno podnijeti prijavu za učešće u radionici. Učesnici se očekuju u Omladinskom centru u Podgorici, Trg Nikole Kovačevića br. 13 najkasnije do 12:00 h.

 

ROK ZA PRIJAVU:

 

28. novembar 2017. godine u 12:00 h (početak programa)

 

VIŠE INFORMACIJA

 

NVO Mladiinfo Montenegro osnovana je 30. marta 2011. godine. Glavni cilj udruženja je poboljšanje položaja mladih, informisanje, promovisanje volonterizma i aktivnog učešća u društvu, kao i podizanje svijesti društva o pitanjima i problemima koji se tiču mladih.

 

Detaljnije: m!M predstavlja „prečicu za prilike“ u Podgorici