mladiinfomne

Partnership for Drug-Free Kids program stažiranja

Organizacija Partnership for Drug-Free Kids iz Njujorka poziva studente da se prijave za pripravnički program i steknu iskustvo u prikupljanju sredstava i planiranju dobrotvornih događaja u Njujorku.

OBLAST:

administracija, prikupljanje sredstava

OPIS

The Partnership for Drug-Free Kids nudi plaćeni pripravnički program trenutnim i svršenim studentima. Radni fond iznosi od 15 do 20 časova sedmično, a odabrani kandidati će imati sljedeće odgovornosti:

– izvještavanje direktora organizacije o svim aktivnostima;
– učestvovanje u svim aktivnostima koje organizacija sprovodi;
– rad na završnim godišnjim kampanjama;
– administrativne aktivnosti na gala događajima;
– saradnja sa timom organizacije i traženje novih donatora.

USLOVI

Mogu se prijaviti studenti koji trenutno pohađaju studije i svršeni studenti. Idealan kandidat:

– dobro zapaža detalje;
– ima dobre organizacijske vještine;
– ima sposobnost za uspješan samostalan i timski rad;
– posjeduje interesovanje za rad neprofitnih organizacija i njegova/njena interesovanja su u skladu sa misijom organizacije;
– ima interesovanje za učenje o novim tehnologijama i poznaje rad na računaru.

NAČIN PRIJAVE

Prijave se podnose elektronskim putem. Potrebno je dostaviti rezime i propratno pismo na e-mail adresu: jobs@drugfree.org.

ROK ZA PRIJAVU:

15. novembar 2017. godine.

VIŠE INFORMACIJA

Partnership for Drug-Free Kids osnovana je 1987. godine u Njujorku kao neprofitna organizacija, a glavni cilj joj da obezbijedi pomoć porodicama čija djeca koriste psihoaktivne supstance.

Detaljnije: Partnership for Drug-Free Kids program stažiranja.